Stockholm Stad

 

"Vi valde L.E.B System eftersom vi behövde ett system som var tillräckligt omfattande. Ett system som hade potential att rymma allt det vi hade behov av. Och det har visat sig att L.E.B System är väldigt bra för oss. Det vi använder mest är de grundläggande delarna som fastighetsregister och hyreshantering. Utöver dessa använder vi underhållsmodulerna och snart även mediamodulen. Alla modulerna använder sig av fastighetsregistret, som vi uppdaterar automatiskt via en integration med ritningshanteringsystemet Hyperdoc. När det gäller egna lösningar har vi kopplat ihop L.E.B System med vårt ekonomisystem och köpt en specialanpassning av arrendehanteringen. De som framför allt använder systemet är förvaltare, biträdande förvaltare, områdeschefer, fastighetschef och ekonomer."