Fastighetsbestånd

Det första steget vid införande av L.E.B KROM är att skapa full överblick över alla fastigheter och byggnader. Kan låta självklart kan man tycka, men i många fall finns olika information i olika system och det saknas kompletta underlag för area eller viktiga klassbegrepp. Där börjar vårt arbete.

Fastighetsbeskrivningen sätts upp så att den speglar er verksamhet och er typ av fastighetsbestånd. I en kommun är det ofta viktigt att skilja lokaltyper åt, såsom skola, idrottshall och liknande. I ett privat fastighetsbolag vill man hellre veta om fastigheten ligger i ett separat bolag eller inte. Olika behov men samma lösning, alltså en strukturerad fastighetsbeskrivning. När väl strukturen är på plats, så säkras datakvaliteten med en mycket strikt inmatningskontroll så att alla uppgifter blir pålitliga framöver.

 

Behovsanalys

När vi utreder behoven inom fastighetsbeskrivningen gör vi stickprov i data från övriga system som har fastighetsrelaterat data. Vi kollar också med era underleverantörer för att se om de använder samma begrepp som ni själva. Givetvis går vi igenom den ekonomiska uppföljningsmodellen så att fastighetsverksamheten och ekonomiavdelningen pratar samma språk. Resultatet blir en enhetlig begreppsflora och tydlig överblick.

 

Lösningar i L.E.B Krom

Systemets fastighetsbeskrivning bygger på flexibilitet och regler. Det är flexibelt när strukturen anpassas, men det blir tydliga regler när man väl bestämt hur det ska vara. Fastigheten eller byggnaden blir navet i hela informationsmodellen. Genom att klicka på en fastighet hittar jag alla kopplade dokument, avtal, kunder, leverantörer, ärende och så vidare.

Vi integrerar gärna till andra system som kan ge eller som behöver fastighetsinformation. Den standard som börjar tillämpas nu är fastAPI, men vi bygger i princip alla typer av integrationer. Koppling till ritningssystem är den vanligaste, men även till hemsidor och andra system.

 

Vanliga frågor
 • Hur många fastigheter och byggnader går att registrera i L.E.B KROM?
  • SVAR: Vi har hittills inte sett någon gräns i praktiken.
 • Kan vi börja på en övergripande nivå och sedan detaljera nedåt när vi hinner?
  • SVAR: Ja, en vanlig modell är att börja med fastigheter och byggnader och sedan komplettera med plan, rum, komponenter - allt efter ökande behov.
 • Går det att importera eller exportera fastighetsdata till och från andra källor?
  • SVAR: Ja, vi kommunicerar i alla vanliga format. Numera börjar Fi2xml och fastAPI tillämpas som standarder.
 • Vilket system ska vara master för fastighetsdata?
  • SVAR: Det ser vi efter en kartläggning. Ofta är det ett ritningssystem, om det inte finns så är det vanligtvis L.E.B.
 • Vi behöver beskriva fastigheter och byggnader med våra interna begrepp, går det?
  • SVAR: Ja, på alla nivåer i fastighetsstrukturen kan ni få egna beskrivande fält, med eller utan anpassad logik.
 • Går det att begränsa så att alla inte ser hela beståndet av fastigheter?
  • SVAR: Ja, det går att styra behörigheter per region, driftområde eller på annat sätt som passar er verksamhet.