Underhållsplanering

När vi kommit till den här punkten i utvecklingstrappan vill vi ha koll på de stora kostnaderna. Det gör vi med en bra underhållsplanering. Hela övningen går ut på att få ihop en lätthanterlig budget genom att fördela ut allt underhåll på en rimlig nivå över åren

 

Underhållet delas upp i det löpande, förebyggande underhållet, och det långsiktiga planerade underhållet. För det förebyggande underhållet är målsättningen att skapa en jämn arbetsbelastning över hela året. Åtgärdspunkterna kan läggas upp både detaljerat per objekt eller mer övergripande per byggnad.

Det långsiktiga underhållet kan också planeras på detaljnivå eller övergripande, lite beroende på vilket fastighetsdata vi har tillgång till. Oavsett nivå så kan du alltid få en god överblick och därigenom fatta rätt beslut. Exempelvis ser du alla tak som behöver renoveras, eller vilken byggnad som kostar mest, vad som måste göras på grund av myndighetskrav med mera.

 

Behovsanalys

Behovsanalysen tar utgångspunkt i två tydliga delar - vilket indata har vi tillgång till, och vilka krav ställs i budgetmodellen? Indata styrs mycket av vilket fastighetsdata ni har från början. Finns det ett uppdaterat ritningssystem så tar vi gärna informationen därifrån, annars får vi nöja oss med byggnadsnivå eller annan högra nivå. Krav ifrån budgetmodellen styr hur detaljerat vi ska klassa alla underhållsåtgärder. Det gäller att hitta en balans där jag vet vad som ska göras men också orkar med att hålla systemet uppdaterat.

 

Lösningar i L.E.B Krom

Ofta börjar vi med att läsa in data från andra system eller från Excel-listor. Gäller det förebyggande underhåll så är det bara att köra igång efter det. Varje vecka kommer det då ut en rondlista till driftansvarig för respektive byggnad. Rätt så självspelande faktiskt. För Planerat underhåll (PU) gäller ett delvis annat synsätt eftersom varje åtgärd kostar relativt mycket pengar. En vanlig modell är att skapa en byggnad med en bra grundplanering, som sedan kopieras ut till alla byggnader. Varje år gör man sedan en finjustering av de föreslagna åtgärderna. Det finns möjlighet till mobil besiktning av PU-planen för att underlätta att den hålls aktuell. När en PU-åtgärd ska verkställas skapas ett ärende. Detta kan i sin tur tilldelas en underleverantör eller en intern projektledare. När ärendet återrapporteras uppdateras PU-planeringen med nytt intervall och kostnad för åtgärden just den gången.

 

Vanliga frågor
 • Hur kommer vi igång med underhåll? Vi har lite bristande underlag...
  • SVAR: En bra metod är att börja med det viktigaste, exempelvis en lista med de största och viktigaste åtgärderna på alla byggnader. Sedan kan man med tiden detaljera mer och mer allt efter behov.
 • Går det att läsa in någon typ av prislista för det planerade underhållet?
  • SVAR: Ja, från Excel.
 • Vårt Förebyggande underhåll utförs av en underentreprenör, fungerar det i ert system?
  • SVAR: Ja. Grundtanken är då att ni själva lägger upp planeringen för underhållet och att UE utför ronderingarna. Varje vecka får de en lista per person på vad som ska utföras och ni kan följa arbetets gång på översiktlig nivå.
 • Kan jag se underhåll om 50 år?
  • SVAR: Ja, om du har åtgärder som ska utföras om så lång tid, eller som utförs intervallmässigt fram till dess
 • Går det att se den verkliga kostnaden för åtgärden?
  • SVAR: Det snyggaste är att vi läser in utfallet på projekt från ekonomisystemet. Då kan du se exakt vad en viss åtgärd kostar. Det ger en väldigt effektiv erfarenhetsbas. 
 • Hur kan underentreprenörer komma åt och jobba i underhållsprojekten
  • SVAR: Flera lösningar finns. En är att systemet skickar s.k. SmartMail som de bara svarar på. Då finns hela underlaget och dialogen på ett ärende, som i sin tur är kopplat till underhållsåtgärden.