Hur många kyrkor finns det?

kyrka

Svenska kyrkan har tecknat avtal med L.E.B om leverans av systemstöd för ett gemensamt fastighetsregister. Under 2018 kommer ett omfattande projekt att genomföras med syfte att kartlägga hela beståndet av byggnader. I projektet används den nya standarden CoClass, vilket gör att kartläggningen kommer att ge entydiga svar på hur många kyrkor, kapell, klockstaplar, prästgårdar etc det finns inom Svenska kyrkans bestånd, samt grundläggande uppgifter om dessa.

Lösningen kommer att användas av ett tusental användare och ger också möjlighet att integreras med andra system för vidare analys och beslutsstöd.

- Från vår sida är vi mycket glada över att få välkomna Svenska kyrkan till vår familj av kunder. Många av våra kunder har stora fastighetsbestånd och delar kyrkans behov av struktur och klassificering. Det finns därför goda möjligheter att vidareutveckla gemensamma lösningar tillsammans med dessa kunder, säger Peter Hiti, marknadschef på L.E.B.

Kontakta Peter Hiti (peter.hiti@lebsystem.se) för mer information om L.E.Bs leverans till projektet.

Se också Svenska kyrkans film om det nya Fastighetsregistret: https://vimeo.com/245343378