Produktnytt - Karta och ritning

Kartbild

Vid L.E.B Användarkonferens 2018 presenterades ett par starka nyheter. En integrerad ritningsvisare som hanterar både 3D och 2D ritningar mottogs med stort intresse. Med den teknik vi valt går det att visa digitala BIM-modeller i 3D för det nyare beståndet, och pdf-ritningar i 2D för det äldre beståndet.

Ritningarna kan ses i mobil, läsplatta och dator. Även "tunga" 3D-modeller visas i mobil tack vare en nedskalad visning som minimerar prestandabehoven.

Karta visas genom ett samarbete med Metria, vilket gör att ganska mycket information kan presenteras kring fastighetsobjekten. Fastighetsgränser, värderingar, belastningar och annan viktig information kan visas direkt på karta. Även detta kan göras i mobil, läsplatta och dator.