Stockholm Stad

"Vi valde L.E.B System eftersom vi behövde ett system som var tillräckligt omfattande. Ett system som hade potential att rymma allt det vi hade behov av. Och det har visat sig att L.E.B System är väldigt bra för oss. Det vi använder mest är de grundläggande delarna som fastighetsregister och hyreshantering."