Ett helt nytt system

L.E.B KROM

Vi släpper nu en ny systemarkitektur - L.E.B KROM, som står för Konfigurerbar, Rollbaserad, Oberoende, Modulariserad. En helt ny plattform att utveckla effektiva förvaltningsrutiner på. Varför gör vi det? Jo, vi ser att de kommande kraven på effektiva verksamhetssystem kräver andra strukturer än traditionellt byggda system:

- Utvecklingstakten ska öka samtidigt som kvaliteten inte får äventyras

- Bland användarna vill varje roll ha det optimala verktyget just för sitt arbete

- Informationen ska kunna lagras på ett flexibelt och säkert sätt, gärna i en kombination av lokallagring och i "molnet"

- Andra system ska kunna integreras på olika sätt och till och med ersätta de inbyggda systemmodulerna via tydliga APIer

Baserat på dessa och andra krav tog vi beslutet för några år sedan att påbörja bygget av en ny arkitektur. Vi är väldigt glada över att den nu börjar "rulla ut" i sin första version. Så du som står inför att välja ett nytt fastighetssystem - hör av dig, du vill naturligtvis veta mer om L.E.B KROM - kanske marknadens modernaste system.