Digitaliserad fastighetsförvaltning

Branschstandarder

Gillar du nya "buzzwords" inom fastighetsförvaltning såsom BIM, CoClass, IoT, fastAPI, fi2xml, med mera? Du kanske redan ser nyttan av dem i er verksamhet. Då måste vi träffas. Vi vill gärna presentera våra lösningar för det heltäckande informationsflödet som ryms under begreppet Digitaliserad Fastighetsförvaltning.