För konsulter

Har du en upphandling på gång och behöver mer information?

Man som granskar KROM

 

Vi är med i ett stort antal upphandlingar. De vi har bäst erfarenhet av är där det förekommer något inslag av förhandlad upphandling. Där får både vi och kunden kunskap om varandra på ett tidigt stadium och du som konsult kan vara säker på att den slutliga lösningen landar rätt.

Vi kan gärna ta ett möte med dig så snart du vet att en upphandling är på gång (innan LOU-locket läggs på...). Vi har en del saker som troligen är bra för dig att känna till, som gränsytor mot andra system, goda och mindre goda erfarenheter från gjorda införanden, tekniska förutsättningar och annat. Så slå en signal!